INICI QUE FEM EXPERIÈNCIA CLIENTS GALERIA   

CONSULTORIA ENERGÈTICA:

Per tal d’optimitzar al màxim l’ús de l’energia, les despeses econòmiques i per a la millora del medi ambient, qualsevol activitat professional, comercial o industrial s’ha de sotmetre a una auditoria energètica que permetrà conèixer els estalvis potencials i les accions a realitzar per aconseguir una òptima relació cost-benefici.

La llarga experiència en la redacció i l’execució de projectes de gran dimensió i complexitat ens ha convençut de la vital importància de la sostenibilitat i de l’estalvi d’energia.
Oferim consultoria i realització de diagnòstics energètics d’instal·lacions existents i realització de projectes, càlculs i estudis d’amortització de les inversions.

Els serveis de consultoria inclouen:
-Estudi previ i anàlisi del projecte/instal·lació, usos i objectius funcionals.
-Diagnòstic energètic.
-Càlculs i proposta de solucions.
-Suport continuat, monitoratge i seguiment de les solucions executades.

 AV. CERDANYOLA, 75-77 - SEGON ESQUERRA, DESPATX 3 - 08172 SANT CUGAT DEL VALLES - M.+34 649 863 302 - T.+34 93 280 97 87 - info@gobelin.es